Aktivitetsdag for hele skolen 12.09.2014

Fredag 12.09 skal alle ha aktivitetsdag. Elevene har valgt mellom flere aktiviteter. Det har blitt satt opp lister over hvilke aktiviteter elevene har fått (to av aktivitetene hadde begrensninger i antall deltakere). Her vil dere finne informasjon om de forskjellige aktivitetene. Vi ønsker alle en hyggelig og aktiv dag!

FAU- og foreldremøter onsdag 10.09.2014, kl. 18.00

Onsdag 10.09 er det FAU-møte i gymsalen kl. 18.00. Etter FAU-møtet vil rektor ha en kort informasjonsøkt før foreldremøtene starter opp i respektive klasserom. Her finner dere innkallelsen som elevene har fått med som ranselpost.
Velkommen!

Søknad om egen PC fra NAV

Det er ikke lengre slik at skolen skal dele ut PC-er til elever som har behov for det. Nå må man søke NAV om pengestøtte for å kjøpe sin egen PC, og det må søkes hvert 4. år. Søknadsskjemaet finner du HER. Fyll inn personopplysninger og "søker tilskudd til PC for bruk hjemme og på skolen grunnet dysleksi (eller annet)" under punkt 6. HER ligger det mer informasjon om søknadsprosessen.

For spørsmål e.l, ta kontakt med IKT-veileder Cecilie Andersson på mail: cecand@haldenskole.no

Skolestart

Strupes ansatte ønsker alle elever velkommen til første skoledag mandag 18.august.
Vi møtes i gymsalen klokka 9.15 og håper alle er klare for et nytt, spennende skoleår!

Vitnemålsutdeling for 10.trinn

Velkommen til 10.trinns vitnemålutdeling torsdag 19.06
kl 19.00 i Strupes gymsal.
Alle er hjertelig velkomne, foresatte og andre som har lyst til å være med.

FORELDREMØTE NYE 8. TRINNSELEVER 13.MAI KL. 18.30

Det inviteres til foreldremøte tirsdag 13. mai kl. 18.30 i skolens kantine for årets 7. trinnselever som skal starte på Strupe høsten 2014. Det blir info om skolen, samt offentliggjøring av klasser og tilhørende lærere. Velkommen!

INFO FRA FORELDREMØTE 8. TRINN 29/4-14

Informasjonen om valg av fremmedspråk, valgfag mm gitt på ovennevnte foreldremøte ligger under "Om skolen" - "rådgivers hjørne". Ved spørsmål ta kontakt med skolen/rådgiver Bente Haug

17.mai

17.mai nærmer seg med stormskritt, og grunnskolene i Halden vil i år som i fjor gjennomføre barnetog i byen med foreldre som ansvarlige. Vi ønsker to foreldre fra hver klasse som kan stille i toget. Klassekontaktene har mottatt e-post fra FAU med oppdrag om å skaffe to ansvarlige, så meld din interesse til disse dersom du ønsker å gå.
Tilbakemeldingene fra de voksne som gikk i toget i fjor var udelt positive.
Den klassen som stiller med flest elever i toget blir belønnet med pizza.  

Med hilsen Rita og Kristine
 

God påske!

Personalet på Strupe ønsker alle en god påskeferie. Undervisningen starter opp igjen tirsdag 22.april.

 

Her er lenke og passord til engelsk forberedelse til standpunktprøven 10.trinn:

Lenken: https://pgsf.udir.no
Passord: FocusChangeV13?

Hospitering på vgs 9. trinn

25. og 26. mars er 9. trinn på hospitering på videregående skole. De er på samme sted begge dagene. Elever som skal til Risum (BA, RM, ID, MDD) får buss fra Strupe kl. 8.30 og returbuss fra Risum kl. 13.30. Elever som skal til Porsnes må komme seg dit selv. (EL, SS, HO, TIP, STU). Egen info er delt ut til hver elev! Lykke til!

Informasjon til foresatte og elever om Ungdata-undersøkelsen i 2014

På oppdrag fra Halden kommune gjennomfører NOVA og Kompetansesenter rus- region øst en anonym spørreundersøkelse blant kommunens ungdomsskoleelever. Formålet er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår. Resultatene fra undersøkelsen vil danne grunnlag for ungdomspolitikken og det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom i Halden kommune.
Undersøkelsen gjennomføres digitalt, på skolen og er anonym.
Foresatte kan reservere seg mot at deres barn skal delta ved å ta kontakt med kontaktlærer.

Elevene får et infoskriv som ranselpost med hjem i dag, mandag 24.mars.
Undersøkelsen vil gjennomføres i løpet av uke 15, uka før påske.

Temakveld for 9. trinn onsdag 5. mars

FAU og skolen inviterer til temakveld på Strupe for 9. trinns elever og foresatte. Denne kvelden er obligatorisk for elevene. De foresatte blir oppfordret til å delta. Tema er: Å være ung i Halden og rusforebygging. Elevene har fått med invitasjon som ranselpost. Skrivet finner dere også her. Velkommen til en hyggelig kveld med informasjon og gode diskusjoner.

FORELDREMØTE 10. TRINN 29/1 KL. 18.30

Informasjon gitt på ovennevnte møte er lagt inn under "om skolen - rådgivers hjørne".

Aktivitetskalender for Strupe våren 2014

Infoskriv om aktiviteter på Strupe uke 51

  10. trinn Evaluering av utdanningsmesse

  Elevundersøkelsen

  Alle elevene ved Strupe ungdomsskole skal i løpet av november måned gjennomføre elevundersøkelsen. Denne gir mulighet til å si hva din mening og læring og trivsel ved Strupe.
  For å lese mer om elevundersøkelsen kan du trykke her:
                                                                        http://www.udir.no/Laringsmiljo/Elevundersokelsen/?WT.ac=elevundersokinga&boks=3 

  Info fra foreldremøte for 10. trinn i uke 43 er lagt ut under "om skolen" i fanen " rådgivers hjørne"

  Foreldremøte 10. trinn

  Tirsdag 22/10 og torsdag 24/10 kl. 18.30 i skolens kantine avholdes foreldremøte om strukturen i videregående skole. Egen påmeldingslapp sendes med elevene i uke 42.

  Nasjonale prøver i regning for 8 og 9 trinn

  I uke 43 vil vi gjennomføre nasjonale prøver i regning for 8 trinn. 9 trinn bruker uke 44.
  Prøven er digital og tar 90 minutter å gjennomføre.
  For mer informasjon om prøvene og for å se eksempeloppgaver, trykk her: http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/Regning/

  Operasjon Dagsverk 2013

  Har du skaffet deg jobb til OD-dagen 31. oktober? Det er lurt å være tidlig ute. OD-pengene skal gå til å gi fattige ungdommer i Mexico, Honduras og Guatemala en trygg og god skolegang. Mange av disse ungdommene har ingen fremtidsutsikter. Det kan vi gjøre noe med! HVEM BRYR SEG? Svaret er VI BRYR OSS! Bli med på OD-dagen du også.
  Hilsen OD-kom.

  Nasjonale prøver i engelsk for 8 trinn

  Nasjonale prøver i engelsk for 8 trinn vil gjennomføres i løpet av uke 39.
  For å se eksempeloppgaver eller lese infoskriv til foreldre, gå inn på lenken: http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/Engelsk/

  Nytt elevråd for Strupe er satt

  Elevrådet har hatt valg til elevrådledelse: Faton Turkaj (10B) ble leder, Alexander Skorpen (10E) ble nestleder og Synne Brække (10A) ble sekretær. Alle representantene ble oppfordret til å ta opp OD-saken i klassene sine og oppmuntre medelevene til å skaffe seg jobb. Nytt elevrådsmøte holdes i uke 42. Følg med i elevrådsrommet på hjemmesiden til Strupe.
  12.09.2013

  Inntakskalender VGS

  Inntakskalender for videregående skole høsten 2013, med viktige datoer og info, ligger under "skolen - rådgivers hjørne". LYKKE TIL PÅ VIDEREGÅENDE ALLE 10. TRINNS ELEVER!
  20.06.2013

  Avslutning og vitnemålsutdeling for 10.klasse

  Strupe ønsker alle velkommen til vår årlige avslutning for 10.klasse torsdag 20.juni kl 19 i gymsalen.
  18.06.2013

  Info fra foreldremøtet 14/5 og klasselister nye 8. trinn

  Infofolderen er sammen med klasselistene lagt ut under "Skolen" - "Rådgivers hjørne". Vi presiserer nok en gang at vi lover at alle elever får oppfylt minst ett av fem vennevalg (ikke nødvendigvis bestevenner!) og at bytte av klasse kun skjer unntaksvis, og da særlig hvis eleven ikke har fått ett vennevalg ved en feil.
  15.05.2013

  lite_gullmedalje.jpg

  ENDELIG VANT VI FREDRIKSTENSTAFETTEN!

  Tusen takk til løperne fra alle oss andre!
  06.05.2013

  møte.jpg

  Referat fra elevrådsmøtet fredag 03.05

  Referat fra møtet finner dere her. Husk å ta opp aktuelle saker med klassen før neste møte.
  Hilsen elevrådsledelsen
  Les mer »   24.04.2013

  Info gitt på foreldremøtet for 8. trinn 16/4-13

  Informasjonen ligger under skolen - rådgivers hjørne - gjelder valg av fremmedspråk og noe om valgfag
  17.04.2013

  Referat fra elevrådsmøtet 11.04

  Her kan du lese om de sakene som ble tatt opp. Hilsen elevrådsledelsen
  Les mer »   12.04.2013

  Paaske.jpg

  Referat fra elevrådsmøtet tirsdag 05.03

  Referat fra møtet finner du her. Neste møte er i uke 14. God påskeferie i uke 13 til alle elever og ansatte! Hilsen elevrådsledelsen
  Les mer »   27.02.2013

  Tirsdag 26.februar: Hjemmearbeidsdag for elever

  Elevene ved Strupe ungdomsskole har hjemmearbeidsdag tirsdag 26.februar.
  Elevene er gitt arbeidsoppgaver til å fylle dagen med, se ukeplan og skriv sendt med hjem før vinterferien.
  25.02.2013

  RSS
  Kontakt oss

  Besøksadresse:
  Strupe Ungdomsskole
  Strupeveien 18
  1782 Halden

  Postadresse:
  Halden Kommune
  v/Strupe Ungdomsskole
  Postboks 150
  1751 Halden

  Sentralbord: 69212710
  strupe.postmottak@halden.kommune.no